YNSA
HomeHome ImpressumImpressum

Uspjesna terapija bolova sa akupunkturom glave!

Nova akupunktura glave po Yamamotu moze znacajno poboljsati paralize i smetnje govora nakon mozdanog udara.

T. Yamamoto, Th. Schockert

Znacajan dodatak pri terapiji akutnog apoplexa.

Rezime:

Kljucne rijeci:

Yamamotova nova akupunktura glave, mozdani udar, stroke unit

Yamamotova nova akupunktura glave je metoda koja se brzo savladuje i lako primjenjuje pri terapiji akutnih i hronicnih bolova i u terapiji akutnog mozdanog udara. Terapiju bi trebalo zapoceti odmah (ljekar hitne pomoci), dalje kroz bolnicko lijecenje i rehabilitaciju nastaviti i po potrebi produziti u kucnoj njezi.

Dr. Toshikatsu Yamamoto, M.D., Ph.D.

Dr. Toshikatsu Yamamoto, M.D., Ph.D.

Yamamotova akupunktura glave je prvi put 1973 -e objavljena i od tada kontinuirano dopunjavana i prosiravana.

Preko baznih tacaka se prvenstveno terapiraju bolovi, kao i parese i paralise extremiteta.

A - podijeljeno od A1 do A7

B - rame

C - rameni zglob, nadlaktica, lakat, podlaktica,
     ruka, prsti

D - lumbalni dio kicme, sakrum, donji extremiteti

E - podijeljeno od E1 do E12, thorax, torakalni dio
     kicme

Sve slike poticu od Helene i Toshiakatsu Yamamoto i dijelimicno su u njihovoj aktuelnoj knjizi, stampanoj kod izdavacke kuce Springer-Verlag Japan, objavljene.

YNSA-baznih

Bolesti unutrasnjih organa se posebno terapiraju akupunkturom takozvanih Y-tacaka u temporo-parietalnoj oblasti. Y-tacke su poznate od 1980-te godine.

Aphasiu

Tacke za Aphasiu su na ovom mijestu demonstrirane, iako nisu Y-tacke, zbog njihove pozicije.Posebno je interesantno, da se Broca-aphasie preko Yin-tacke, a Wernicke-aphasie preko Yang-tacke terapira.

Lu
Le
He
Pe
Gb

MP

= Pluca
= Jetra
= Srce
= Pericard
= Zucna kesica
= Tanko crijevo
= Slezena-gusteraca

3E
Ma
D
Di
Ni
Bl
G

= 3 grijaca
= Zeludac
= Duodenum
= Debelo crijevo
= Bubreg
= Mokracna besika
= Mozak

Naposlijetku upotpunjuju 1995-te otkrivene tacke za mozak kao i tacke za aphasiu mogucnosti terapije mozdanog udara.

YNSA "mozdane" tacke u Yin poziciji. Tacka "bazalne ganglije" lezi uzduzno izmedu tacaka "mali i veliki mozak" i prelazi jos malo prema nazad preko ostalih mozdanih tacaka.

YNSA

U meduvremenu je Dr. Yamamoto otkrio dalje somatotope, koji ce biti objavljeni.Tacke razlicitih somatotopa se medusobno dopunjavaju i pojacavaju.

Pacijenti sa apoplexom se terapiraju iglama u periodu od tri sedmice do tri mjeseca svakodnevno.

Prema potrebi se terapija moze mjesecima produziti.

Zilj Yamamotove akupunkture glave je Restitutio ad integrum. Paresen i aphasiae bi se trebale, posebno kod ranog pocetka terapije, potpuno povratiti.

Kod sljedecih oboljenja se Yamamotova akupunktura glave posebno uspjesno pokazala:

  • motorne smetnje svih vrsta, hemiplegije, paraplegije, migrene, trigeminusneuralgije,
  • M. Parkinson, Sclerosis multiplex, endokrina oboljenja, vrtoglavice, tinnitus, aphasiae, smetnje vida, demencija
  • M. Alzheimer, epilepsija, nesanica, depresija i druge neuropsihijatrijske smetnje i poremecaji

Ako uporedimo efikasnost akupunkture tijela sa jednim kamencicem u moru, onda je akupunktura glave po efikasnosti kao jedan kamen u bari; punktiranje npr. jedne Y-tacke djeluje na citav pripadajuci meridian.

Sto se prije zapocne sa terapijom, to je brzi i efikasniji njen ucinak, ali i pacijenti koji su kasnije ukljuceni u terapiju (poslije mjeseci i godina) mogu jos uvijek znacajno profitirati od akupunkture glave.

Diagnostika vrata i abdomena

Terapija pocinje uglavnom sa Baznim tackama. Koje Y-tacke ce biti punktirane, odlucuje terapeut nakon palpacije diagnostickih tacaka na vratu i abdomenu. Osjetljivost na pritisak jednog diagnostickog areala se pri korektnom polozaju igle, na odgovarajucoj tacci, odmah gubi.

YNSA- vratne diagnosticke zone
Abdomen se primjenjuju u diagnostici kao i u istovremenoj kontroli terapije

YNSA- vratne diagnosticke zone leze sa obadvije strane vratnog trokuta.

Lu
Le
He
Pe
Gb

MP

= Pluca
= Jetra
= Srce
= Pericard
= Zucna kesica
= Tanko crijevo
= Slezena-gusteraca

3E
Ma
D
Di
Ni
Bl
G

= 3 grijaca
= Zeludac
= Duodenum
= Debelo crijevo
= Bubreg
= Mokracna besika
= Mozak

Vrat i abdomen se primjenjuju u diagnostici kao i u istovremenoj kontroli terapije. Ta dvostruka mogucnost je absolutno nova i jedinstvena u istoriji akupunkture. Perfektan polozaj igle moze biti brzo i sigurno ispitan.

Statistiken

Pojedine statistiken se odnose na pacijente, koji su protiv bolova i pri hemiplegiji terapirani YNSA-baznim tackama. Iako primjena Y-tacaka nije statisticki obradena, poznat je njihov jos bolji ucinak.

Na primjeru 1 se moze jasno vidjeti visoki uspjeh u terapiji bola. Kod baznih tacaka A, B, C, D und E pokazuje zeleni stub skoro potpuni nestanak bola.

Diagrami na ilustracijama 2, 3 und 4 pokazuju statistike koje se odnose na pacijente sa apoplexom nakon jednostavne terapije YNSA-baznim tackama. Kao sto se vidi, uspjeh terapije ne zavisi od starosti. Vazno je, odmah nakon apoplexa, sto je prije moguce zapoceti sa akupunkturom.

Efekat terapije hemiplegicnih pacijenata sa YNSA s obzirom na starost

Abb. 3: Efekat terapije hemiplegicnih pacijenata sa YNSA s obzirom na starost

Primjena YNSA-baznih tacaka pri terapiji bola

Abb. 1: Primjena YNSA-baznih tacaka pri terapiji bola

Rezultati terapije sa YNSA-baznim tackama s obzirom na vrijeme (pocetka terapije)

Abb. 2: Rezultati terapije sa YNSA-baznim tackama s obzirom na vrijeme (pocetka terapije)

Kombinacija YNSA-baznih-C i baznih D-tacaka

Abb. 4: Kombinacija YNSA-baznih-C i baznih D-tacaka

S eticke tacke gledista i s obzirom na dosadasnja iskustva sa YNSA ne bi smijeli pacijentima sa mozdanim udarom dalje "oduzimati" ovu terapiju. Potrebno je sto je moguce brze i intenzivnije izuciti ljekare u primjeni Yamamotove nove akupunkture glave. Posebno je znacajno izucavanje neurologa, internista i anesteziologa kao i svih ljekara u sistemu hitne pomoci. Pacijente koje nije moguce terapirati lyzom (thrombolyse), treba odmah akupunktirati (ljekar hitne pomoci). YNSA mora postati sastavni dio svake neuroloske jedinice za mozdani udar (stroke unit). Osnove YNSA se mogu u par dana nauciti, tako da svaki ljekar moze poceti efikasno akupunktirati. Do sada postoje podaci samo za terapiju insulta preko baznih tacaka. Studije o uspjehu prosirene terapije preko baznih-, Y-, kao i mozdanih-tacaka nisu jos zavrsene. Akupunktura glave lijeci somatosenzoticne deficite i upotpunjuje ipojacava sve ostale konvencionalne nacine terapije. Uspjeh lijecenja je cesto u akutnim slucajevima vidljiv vec poslije par minuta.

YNSA-kursevi se mogu pohadati kod Dr. Yamamota u njegovoj klinici i rehabilitacionom centru u Japanu. U Njemackoj kurseve nudi i.o. Njemacko ljekarsko udruzenje za Akupunkturu (DÄGfA).

YNSA-kursevi od gospodina Yamamota su veoma interesantni. Posebno interesantni i upecatljivi su filmovi koji pokazuju tok terapije oduzetog pacijenta do potpunog lijecenja. Gospodin Yamamoto lijeci, uci i istrazuje sa zaraznim humorom i entuzijazmom!

Internet-Design (c) by EDV-Wöcherl